معرفی فواید بی نظیر ازدواج

معرفی فواید بی نظیر ازدواج

۰۹ مرداد ۱۳۹۵

۱۳
افراد متاهل از سلامت جسمی و ذهنی بهتری نسبت به مجردها برخوردارند. گرچه برخی از مردم تنهایی را برگزیده و تن به ازدواج نمی دهند اما به اعتقاد روانشناسان ازدواج فواید بسیاری دارد.