آشنایی با طاعون زرد و راه های پیشگیری از آن

آشنایی با طاعون زرد و راه های پیشگیری از آن

۱۶ خرداد ۱۳۹۵

۵۳
تب زرد جایگاه خاصی را در طیف بیماری‌های مسری استوایی دارد. این بیماری به اندازه ابولا ترسناک نیست و هولناکی داءالفیل را ندارد. با وجود این تب زرد بیماری وحشتناکی است که پس از شیوع قابل درمان نیست.