بهترین مدت برای دوران نامزدی چقدر است ؟

بهترین مدت برای دوران نامزدی چقدر است ؟

۲۶ دی ۱۳۹۴

۵۳
اصل مهم در دوران نامزدی، شناخت دو طرف از یکدیگر است. این شناخت شامل آگاهی لازم از تمام اجزای شخصیت طرف مقابل است؛ به گونه‌ای که جنبه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و حتی طبقات اجتماعی دختر و پسر نزدیک به هم باشد. دختر و پسری که با هم آشنا می‌شوند و دوران نامزدی‌ را شروع می‌کنند، باید شناخت از یکدیگر را مقدم بر هر مساله دیگری بدانند و روابط‌شان بر مبنای همین اصل شکل بگیرد.
مشکلات ازدواج های فامیلی!

مشکلات ازدواج های فامیلی!

۰۲ دی ۱۳۹۴

۸۶
همه آن هایی که یکی از نزدیکانشان لباس عروسی و دامادی پوشیده‌اند با این جملات آشنا هستند. آشنایی2 فامیل معمولا با طمانینه و احترام انجام می‌شود .