حرکت به سمت حبس‌زدایی

حرکت به سمت حبس‌زدایی

۱۹ مرداد ۱۳۹۵

۲۰
تصویری از سیلویو برلوسکونی که جارو به دست در حال نظافت یک مکان عمومی به نظر می‌رسد در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌چرخد و یکی از نکات مختلفی که بر اساس آن مطرح می‌شود این است که چگونه دادگاه در برابر جرم مالیاتی نخست‌وزیر پیشین ایتالیا چنین حکم متفاوتی صادر کرده است.
مخوف ترین قاتلان سریالی شناخته شده در طول تاریخ!

مخوف ترین قاتلان سریالی شناخته شده در طول تاریخ!

۱۹ مرداد ۱۳۹۵

۲۲
اگر به راحتی قتل ها و خون و خون ریزی های فیلم ها و سریال ها را می بینید و خم به ابرو نمی آورید، اگر صفحه حوادث روزنامه ها را با اشتیاق و ولع می خوانید، دعواهای خیابانی برایتان جذاب تر از دیدن تابلو نقاشی داوید فریدریش است، نگران خود و اطرافیانتان باشید!