دل‌درد کودک‌تان را جدی بگیرد، شاید او به کرون مبتلا باشد

دل‌درد کودک‌تان را جدی بگیرد، شاید او به کرون مبتلا باشد

۱۳ مهر ۱۳۹۵

۱۲
وقتی بچه‌ای دل‌درد می‌گیرد یقینا اولین کسی که نگران می‌شود و خودش را برای همه‌چیز آماده می‌کند مادر است. اما بیماری کرون یکی از بیماری‌هایی است که روده کودک را درگیر می‌کند و کودک ممکن است مجبور شود سختی‌های بیشتری را تحمل کند.
سیر تا پیاز بیماری کرون

سیر تا پیاز بیماری کرون

۲۳ تیر ۱۳۹۵

۱۴
وقتی بچه‌ای دل‌درد می‌گیرد یقینا اولین کسی که نگران می‌شود و خودش را برای همه‌چیز آماده می‌کند مادر است. اما بیماری کرون یکی از بیماری‌هایی است که روده کودک را درگیر می‌کند و کودک ممکن است مجبور شود سختی‌های بیشتری را تحمل کند. به همین بهانه ما در گفتگو با دکتر حجت درخشان‌فر، متخصص کودکان و نوزادان، درباره سیر تا پیاز این بیماری پرسیدیم.