دیوارهای نقاشی شده یکی ازجاذبه های گردشگری مشکین شهر

دیوارهای نقاشی شده یکی ازجاذبه های گردشگری مشکین شهر

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

۷۰
گروه «مشکین‌شهر ما» با حضور علاقه‌مندان به زیبایی و سامان شهری و متخصصان در رشته‌های گوناگون در حرکتی مردمی به زیباسازی معابر عمومی با تصاویری از جاذبه‌های گردشگری در سطح مشکین‌شهر اقدام کرده‌اند.