داریوش اسدزاده: نخواستم فرزندانم اسیر هنر شوند

داریوش اسدزاده: نخواستم فرزندانم اسیر هنر شوند

۰۳ خرداد ۱۳۹۵

۴۷
داریوش اسدزاده که از دهه 20 به فعالیت های هنری مشغول است می گوید کسانی که قبل از انقلاب مسئولیت های هنری به عهده داشتند خیلی به این حوزه توجه نداشتند اما بعد از انقلاب اوضاع هنر بهتر شد.