بازیابی لیست مخاطبین از طریق حساب گوگل

بازیابی لیست مخاطبین از طریق حساب گوگل

۱۱ تیر ۱۳۹۵

۲۱
لیست مخاطبین شما یکی از برجسته ترین اطلاعات موجود در اسمارت فون شما است و از دست رفتن آن می تواند زجرآور باشد. خوشبختانه به دلیل حیاتی بودن این اطلاعات، راه های گوناگونی هم برای بازیابی آن ها در صورت پاک شدن شان وجود دارد که در ادامه مقاله آن ها را معرفی خواهیم کرد.