آشنایی با رفوزه‌های میلیاردر!

آشنایی با رفوزه‌های میلیاردر!

۱۸ مهر ۱۳۹۵

۱۱
اگر همیشه از مدرسه‌ رفتن فراری بوده‌اید و حالا با تلف کردن بخش عظیمی از سال‌های مفید عمرتان در سیستم آکادمیک، معتقدید که با وجود زور زدن‌هایتان، استعدادها و توانایی‌هایتان آن‌قدر در چهارچوب‌های این سیستم جا نمی‌شده‌اند که بالاخره شکسته و درب‌و‌داغان شده‌اند و از شما، همان ربات مطیعی را ساخته‌اند که می‌خواستند، اجازه بدهید دستتان را به گرمی فشرده و این مطلب را تقدیمتان کنیم.