مراسم تشییع پیکر داود رشیدی

مراسم تشییع پیکر داود رشیدی

۰۵ شهریور ۱۳۹۵

۱۴
براساس اقدامات صورت گرفته, قرار شده است که روز یکشنبه 9 صبح مراسم تشییع پیکر داود رشیدی برگزار شود.