طرز تهیه دلمه گوجه فرنگی

طرز تهیه دلمه گوجه فرنگی

۱۸ شهریور ۱۳۹۵

۱۱
دلمه گوجه فرنگی خوراکی مناسب برای شب های تابستان است. شما میتوانید در صورت دوست نداشتن سبزیجات در خوراک، در تهیه دلمه سبزیجات را حذف کنید.
طرز تهیه دلمه گوجه فرنگی

طرز تهیه دلمه گوجه فرنگی

۰۹ مرداد ۱۳۹۵

۱۴
دلمه گوجه فرنگی خوراکی مناسب برای شب های تابستان است. شما میتوانید در صورت دوست نداشتن سبزیجات در خوراک، در تهیه دلمه سبزیجات را حذف کنید.