زندگی عشقی پرفراز و نشیب دونالد ترامپ

زندگی عشقی پرفراز و نشیب دونالد ترامپ

۰۹ مرداد ۱۳۹۵

۳۲
دونالد ترامپ، کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا شده است. میلیاردر مناقشه‌برانگیزی که می‌خواهد رئیس جمهور شود زندگی عشقی پرفراز و نشیبی داشته است.