آشنایی با داروهای نیروزا

آشنایی با داروهای نیروزا

۱۴ خرداد ۱۳۹۵

۳۱
در طول دهه 1960، استفاده از داروهای نیروزا سرعت گرفت و ورزشکاران و قهرمانان از سراسر جهان، شروع به مصرف این داروها برای افزایش کارایی‌شان کردند. کشورهایی مانند آلمان شرقی هم، این داروها را در دسترس ورزشکارانشان قرار دادند، تا در ورزش به سلطه مطلق دست یابند.