12 سال گوشم به ضربان قلب امام بود

12 سال گوشم به ضربان قلب امام بود

۱۴ خرداد ۱۳۹۵

۵۹
بزرگ‌ترین درسی که از ایشان یاد گرفتم این بود که در حرف زدنم، فکر کردنم، در هر گونه اقدامی که انجام می‌دهم مثلاً اگر نسخه می‌نویسم یا کارهای تشخیصی انجام می‌دهم، آنژیوگرافی و آنژیوپلاسی می‌کنم حتماً خدا را در نظر می‌گیرم.