سندروم دامپیگ چیست؟

سندروم دامپیگ چیست؟

۰۴ مرداد ۱۳۹۵

۲۵
برخی افراد در فاصله خیلی کوتاه پس از غذا خوردن، دچار شکم درد و حالت تهوع می شوند. این علائم نشان می دهد دچار سندروم دامپینگ شده اند.