اسامی پردرآمدترین بازیگران جهان

اسامی پردرآمدترین بازیگران جهان

۲۶ تیر ۱۳۹۵

۱۴
اسامی پردرآمدترین بازیگران جهان اعلام شد و طبق این خبر, دواین جانسون یا «راک» به عنوان پردرآمدترین بازیگر انتخاب شده است.