اهرام کنار رود نیل

اهرام کنار رود نیل

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

۶۰
هرم بزرگ جیزه در مصر، یکی از بزرگ‌ترین و معروف‌ترین اهرام مصر است. اما این هرم تنها هرمی نیست که در کنار رود نیل ساخته شده است