زندگی امیلیا کلارک قیل از معروف شدن

زندگی امیلیا کلارک قیل از معروف شدن

۱۵ خرداد ۱۳۹۵

۵۱
بیشتر افراد باامیلیا کلارک از طریق سریال بازی تاج و تخت آشنا شدند؛ اما در ادامه به زندگی قبل از معروف شدن این بازیگر می پردازیم.