ارتباط بیماری  آندومتریوز و نازایی

ارتباط بیماری آندومتریوز و نازایی

۲۰ خرداد ۱۳۹۵

۵۸
متخصص زنان و زایمان با اشاره به شیوع بیماری «آندومتریوز» در شهرهای صنعتی گفت: توسعه مراکز ویژه درمان این بیماری در کشور ضرورت دارد.