آشنایی با پردرآمدترین و معتبرترین مشاغل

آشنایی با پردرآمدترین و معتبرترین مشاغل

۱۸ خرداد ۱۳۹۵

۳۷
در حالی که برخی افراد در محل کار با زور و دستور مقامات بالاتر کار می کنند برخی دیگر هم هستند که به نحوی کار خود را به خوبی انجام می دهند که در هر کاری مانند یک ستاره می درخشند و همه نظرها را به خود جلب می کنند.
چرا مهندسان به بالاترین درجه‌ی مدیریتی شرکت‌های بزرگ می‌رسند؟

چرا مهندسان به بالاترین درجه‌ی مدیریتی شرکت‌های بزرگ می‌رسند؟

۱۷ خرداد ۱۳۹۵

۳۹
نشستن یک مهندس بر مستند ریاست شرکت‌هایی که به نوعی با مهندسی سر و کار دارند شاید چندان دور از انتظار نباشد، اما حتی سازمان‌ها و نهادهایی که فعالیت‌هایشان کمتر با مهندسی ارتباط دارد نیز از مدیران مهندس استفاده می‌کنند.