چه‌کار کنید که بعد از اصلاح و اپیلاسیون جوش نزنید؟

چه‌کار کنید که بعد از اصلاح و اپیلاسیون جوش نزنید؟

۰۶ شهریور ۱۳۹۵

۱۸
کمتر خانمی هست که به نوعی دچار مشکل موهای زائد و اضافی نباشد و برای حفظ زیبایی و پاکیزگی خودبه دنبال روشی برای ازبین‌بردن موهای زائدش نباشد. خوشبختانه این روزها روش‌های متنوعی برای موزدایی وجود دارد.
نکته هایی برای اپیلاسیون حرفه ای

نکته هایی برای اپیلاسیون حرفه ای

۰۸ مرداد ۱۳۹۵

۲۵
موم انداختن و اپیلاسیون یکی از روش ها برای از بین بردن موهای زائد بدن است. اگر شما هم برای اپیلاسیون به سالن های زیبایی می روید به راحتی می توانید با نکته های زیر در خانه یک اپیلاسیون حرفه ای انجام دهید.