ورزش های لوکس و گران قیمت در ایران

ورزش های لوکس و گران قیمت در ایران

۲۱ خرداد ۱۳۹۵

۷۰
در ایران ورزش های لوکس و گران قیمت به سرعت در حال گسترش است. در تهران کسانی هستند که سالانه 15 تا 20 میلیون تومان هزینه می کنند تا دقایقی بر فراز ابرها زادگاه شان را تماشا کنند یا تابستان در دریاچه فشافویه با جت اسکی های 120 میلیون تومانی شان به موج نوردی بپردازند.