گفتگو با اسفندیار منفردزاده

گفتگو با اسفندیار منفردزاده

۲۷ خرداد ۱۳۹۵

۲۵
«فریدون فروغی» دو ترانه با آهنگسازی «اسفندیار منفردزاده» خوانده است. ترانه «نماز» که با نام «نیاز» نیز منتشر شده است و دیگری «فریادرس» که در فیلم «تنگنا» ساخته «امیر نادری» قرار گرفت.