مقالات رد شده ای که، بعدا موفق به دریافت جایزه‌ی نوبل شدند

مقالات رد شده ای که، بعدا موفق به دریافت جایزه‌ی نوبل شدند

۱۳ شهریور ۱۳۹۵

۱۳
"رد شدن" را همه‌ی ما در جنبه‌های مختلف زندگی تجربه کرده‌‌ایم. دانشمندان زیادی هم هستند که از این قاعده مستثنی نبوده و در فعالیت‌های علمی خود با این پدیده مواجه شده‌اند. در این مقاله به معرفی پژوهشگرانی خواهیم پرداخت که مقاله‌های علمی آن‌ها در وهله‌ی نخست حذف شده‌ است اما بعدا توانسته‌اند جایزه‌ی نوبل را تصاحب کنند.