تغذیه مناسب دوره امتحانات

تغذیه مناسب دوره امتحانات

۱۲ خرداد ۱۳۹۵

۸۴
“پریسا ترابی” در گفت و گویی افزود: دانش آموزان در ایام امتحانات سعی کنند سه وعده غذای کامل بخورند و میان وعده های غذایی را در ساعت 10 صبح و میان وعده عصر و میان وعده شب هم قبل از خواب فراموش نکنند.
نکاتی که  باعث تقویت موفقیت های بزرگ در امتحانهای تحصیلی و زندگی می شود

نکاتی که باعث تقویت موفقیت های بزرگ در امتحانهای تحصیلی و زندگی می شود

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

۲۵
تقویت مهارت ها می تواند مسیر دستیابی به موفقیت در تحصیل و کار را هموار کند. این مهارت ها به دانش آموزان کمک می کند تا در تمام دوران زندگی حتی برای امتحان های کوچیکی که زندگی از آنها می گیرد، آماده شوند.