آشنایی با 4 راهکار کنترل هیجانات

آشنایی با 4 راهکار کنترل هیجانات

۲۸ تیر ۱۳۹۵

۱۵
رضا یعقوبی: دوره نوجوانی سرشار از نیاز به هیجان است اما کمتر مورد توجه قرار گرفته است. قبل از هر چیز بهتر است هیجان را تعریف کنیم. به زبان ساده هیجان در واقع پاسخی است که به احساسات مان می دهیم.