چند راهکار ساده برای بی‌حوصلگی

چند راهکار ساده برای بی‌حوصلگی

۲۱ شهریور ۱۳۹۵

۱۳
«امروز خیلی بی‌حوصله‌ام»؛ این جمله را همه ما در طول زندگی‌مان بالاخره برای یکی دو بار هم که شده با خودمان مرور کرده‌ یا به دیگران گفته‌ایم.
آرامش در زندگی با ایمان به خدا

آرامش در زندگی با ایمان به خدا

۰۷ شهریور ۱۳۹۵

۱۳
ایمان و اعتماد به خدا یعنی اینکه ما به اعتبار او ایمان داریم و می‌دانیم که او بزرگ‌تر، تواناتر و به مراتب بهتر از ما است و در عین حال ما را بسیار دوست دارد.