کیانا تجمل از " اژدها وارد می شود "می گوید

کیانا تجمل از " اژدها وارد می شود "می گوید

۰۲ خرداد ۱۳۹۵

۵۷
فرود آمدن از هیجان تماشای «اژدها وارد می شود» و قطره قطره تعریف و باز تعریف کردن آن برای من کار ساده ای نبود. وقتی بعد از چند روز شنیدن تعریف و تمجید از فیلم در میان اطرافیان، فرصت تماشا به دست آمد.
فیلم‌های سی‌و‌چهارمین جشنواره فجر شکلی از شتابزدگی را داشتند!

فیلم‌های سی‌و‌چهارمین جشنواره فجر شکلی از شتابزدگی را داشتند!

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵

۳۰
اکثر فیلم‌های سی‌و‌چهارمین جشنواره فجر شکلی از شتابزدگی را در خود داشتند که فقط بخشی از آن را می‌توان حاصل عجله در اجرا و رساندن به‌موقع فیلم به جشنواره دانست. فیلم‌های امسال در موارد متعددی شکلی از سرهم‌بندی را در خود داشتند که هم می‌توان منبعث از کمبود بودجه و اصرار در پایین نگه داشتن هزینه‌ها دانست‌شان و هم ناکارآمدی عوامل.