بیوگرافی فرامرز آصف، خواننده پاپ ایرانی

بیوگرافی فرامرز آصف، خواننده پاپ ایرانی

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵

۵۷
فرامرز آصف، صاحب رکورد چندین ساله در رشته دوومیدانی ایران در رشته های پرش سه گام می باشد. موسیقی فرامرز آصف در عین حال که از فرهنگ، هویت و میراث ایرانی الهام و تأثیر گرفته، دارای چاشنی‌های موسیقی آمریکای جنوبی و اروپایی نیز می‌باشد. فرامرز آصف در آثارش از ترانه هایی در مورد هویت، عشق و از میراث فرهنگی ایران استفاده می کند.