فرامرز پایور، پدر سنتور ایران

فرامرز پایور، پدر سنتور ایران

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

۶۵
فرامرز پایور اولین سنتورنوازی بود که روی سنتور، نواسازی می‌کرد و تنها در پی بداهه‌نوازی نبود. به بیان دیگر، فرامرز پایور اولین آهنگ‌سازی بود که ساز تخصصی او، سنتور بود.