فرید سجادی حسینی، کارگردانی که در فروشنده بازی کرد

فرید سجادی حسینی، کارگردانی که در فروشنده بازی کرد

۱۵ شهریور ۱۳۹۵

۱۶۲
فرید سجادی حسینی، بازیگر و کارگردان باسابقه سینما و تلویزیون است که بازی او در فیلم «فروشنده» مخاطبان فیلم را شگفت زده کرد. با او در این باره، وجوه مختلف کاراکتر پیرمرد داستان، تجربه همکاری با اصغر فرهادی و... گفت و گو کرده ایم.