زندگی شخصی فاطمه گودرزی

زندگی شخصی فاطمه گودرزی

۱۴ تیر ۱۳۹۵

۲۴
فاطمه گودرزی بازیگر 53 ساله کشورمان به بیان جزئیاتی از زندگی خودش و تجربه مادر بودنش پرداخت.