آنچه باید درباره  آرامگاه فردوسی در توس بدانیم!

آنچه باید درباره آرامگاه فردوسی در توس بدانیم!

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

۵۵
فردوسی نامی است که کمتر کسی حداقل یکبار در زندگی‌اش نشنیده باشد. فردوسی در روستای پاژ متولد شد، در آنجا رشد کرد، شاهنامه را سرود و زندگی خود را پای آن گذاشت و در نهایت در همان جا وفات یافت