آشنایی با  فلکس لوئیس و الگوی تمرین او

آشنایی با فلکس لوئیس و الگوی تمرین او

۱۸ خرداد ۱۳۹۵

۵۰
اگر رقابت های حرفه ای دسته 212 پوند را دنبال می کنید حتما می دانید آخرین رقابل المپیا در این دسته بسیار سخت و نزدیک بود و طی آن فلکس لوئیس بهتر از همیشه دیوید هنری با بدنی کامل و ادوارد کوریا با بدنی به سختی گرانیت روی صحنه ظاهر شدند و حضور این سه مرد یک رقابت سطح بالا را رقم زد و سرانجام فلکس لوئیس توانست به آرزوی دیرینه خود یعنی کسب قهرمانی مسترالمپیا در دسته 212 پوند دست یابد