ازدواج ایرانی ها  با اتباع خارجی

ازدواج ایرانی ها با اتباع خارجی

۱۴ تیر ۱۳۹۵

۱۵
ازدواج امری پسندیده و سنتی‌ است حسنه که دین اسلام و تمام ادیان الهی با هدف حفظ ارکان جامعه از آسیب‌های مختلف و کمک به رشد و تعالی افراد، بر آن تاکید داشته و دارند. اما گاه ازدواج شرایط ایده‌آل و مطلوب خود را از دست داده و به یک معامله تبدیل می‌شود!