ترفندهای خاص برای نگهداری از کفش

ترفندهای خاص برای نگهداری از کفش

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵

۴۳
نگهداری از کفش ترفندهای خاص خودش را دارد، که باید از همان روزی که خریده می شود آنها را اجرا کرد. با کمی دقت و توجه می توانید عمر و ظاهر کفش خود را تا مدت ها حفظ کنید.