توتی جانشین دارد؟

توتی جانشین دارد؟

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

۴۸
درست برعکس پایان آخرین بازی 2001 که تماشاگران رم از فرط شادی قهرمانی در پوست خود نمی گنجیدند و به وسط زمین آمدند تا توتی را در آغوش بگیرند، اما حالا این توتی است که یک تنه به اعماق قلب مردم رم نفوذ کرد و به تنهایی قلب همه هواداران رم را مال خود کرد.