گفت و گو با«فرانسوا حسین»، سرآشپز باسابقه فرانسوی

گفت و گو با«فرانسوا حسین»، سرآشپز باسابقه فرانسوی

۲۵ تیر ۱۳۹۵

۱۳
«فرانسوا حسین»، سرآشپز باسابقه فرانسوی، حالا حسابی دیده شده و با شوخی ها و فارسی حرف زدن های شیرینش جای خودش را بین بیننده های ایرانی باز کرده است. کار او آن قدر شاخص و جذاب است که بیننده منتظر شنیدن نظر کارشناسی اش درباره غذای شرکت کننده ها می ماند.