انتخاب سرمربی تیم‌های ملی کشتی برخلاف قانون

انتخاب سرمربی تیم‌های ملی کشتی برخلاف قانون

۳۱ شهریور ۱۳۹۵

۱۲
انتخاب مربیان تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی و نحوه تصمیم‌گیری در این باره، ابهامات بسیاری را به وجود آورده و مدیریت بسته این فدراسیون نیز بر این موضوع دامن زده است.