گرت بیل، خاص ترین بازیکن کشور ولز

گرت بیل، خاص ترین بازیکن کشور ولز

۰۴ مرداد ۱۳۹۵

۲۸
وقتی آخرین قدم هایش را در ورزشگاه لومیر لیون بر می داشت تا به سمت هموطنانش برود، همه چشم ها به سوی او دوخته شده بود. به سوی شاهزاده ولز که خاص ترین بازیکن تاریخی ترین بازی فوتبال کشورش بود.