شناگر 13 ساله، جوان ترین ورزشکار المپیک 2016

شناگر 13 ساله، جوان ترین ورزشکار المپیک 2016

۲۷ مرداد ۱۳۹۵

۲۱
13 سال و 255 روز. این سن جوان ترین ورزشکار حاضر در المپیک 2016 است. گائوریکا سینگ قطعا یکی از چهره های ویژه مسابقات ریو خواهدبود و به خاطر این ورزشکار نپالی هم که شده مسابقات شنای بانوان در بخش صد متر کرال پشت بینندگان زیادی خواهد داشت.