آشنایی با زندگی سپهبد رزم‌آرا

آشنایی با زندگی سپهبد رزم‌آرا

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵

۴۹
حاج‌علی رزم‌آرا یا همان سپهبد رزم‌آرا نخست وزیر دوران محمدرضا پهلوی بود که ترور شد. در ادامه با زندگی رزم‌آرا بیشتر آشنا می شوید.