آیا محصولات تراریخته مضر هستند؟

آیا محصولات تراریخته مضر هستند؟

۰۶ شهریور ۱۳۹۵

۲۰
جایی می‌شنویم که محصولات تراریخته، سرطان‌زا هستند و باعث مقاومت نسبت به داروها می‌شوند، جایی دیگر و از زبان رییس انجمن ایمنی زیستی می‌شنویم که محصولات ارگانیک هم چندان ایمن نیستند و احتمال سرطان زایی برخی از آنها وجود دارد و...