لوئیجی بوفون، یکی از بزرگترین دروازه بانان تاریخ

لوئیجی بوفون، یکی از بزرگترین دروازه بانان تاریخ

۲۴ خرداد ۱۳۹۵

۲۹
در میان ته ریشی که بر صورت دارد، رگه های خاکستری رنگی وجود دارد که با دیدن آنها یادمان می آید که لوئیجی بوفون به سن 38 سالگی رسیده و باید خودمان را برای خداحافظی با یکی دیگر از اسطوره های فوتبال ایتالیا و جهان آماده کنیم.