نمونه هایی از جدیدترین مدل گیفت های کریستالی

نمونه هایی از جدیدترین مدل گیفت های کریستالی

۲۹ تیر ۱۳۹۵

۲۷
عروسی، سور، بیوگانی مراسمی سنتی یا آیینی است که طی آن آغاز یک ازدواج و زندگی مشترک یک زوج جشن گرفته می‌شود. این مراسم در کشورها و فرهنگ‌ها، ادیان و مذاهب، گروه‌های قومی و حتی طبقات اجتماعی گوناگون، به اشکال مختلفی برگزار می‌گردد.