نکاتی برای پوشش دخترخانم ها در شب خواستگاری

نکاتی برای پوشش دخترخانم ها در شب خواستگاری

۳۱ تیر ۱۳۹۵

۳۱
شب خواستگاری اولین دیدار رسمی شما با خانواده همسر احتمالی‌تان است. هرچند ظاهر آدم‌ها الزاما با باطن‌شان یکی نیست، ولی حتما می‌تواند تاثیر مثبت یا منفی جدی داشته باشد. بسته به نوع رابطه خانواده‌ها، حاضرین در جلسه خواستگاری و آشنایی قبلی با خانواده خواستگار حتما نوع پوشش عوض تغییر میکند.