گاف‌های بزرگ فیلم‌های بزرگ تاریخ سینما!

گاف‌های بزرگ فیلم‌های بزرگ تاریخ سینما!

۲۲ مهر ۱۳۹۵

۱۲
سینما هنر گرانی است؛ گران و پرزحمت. صدها‌میلیون تومان- یا خارج از ایران میلیون‌ها دلار- هزینه می‌شود و ده‌ها نفر ماه‌ها کار می‌کنند تا فیلمی آماده آمدن روی پرده شود. در این روند هرکس در حیطه کاری خود نهایت دقت ممکن را به عمل می‌آورد تا تبدیل ذهنیت کارگردان به عینیت فیلم بی‌کمترین خدشه و کمبودی به انجام رسد.
معرفی بهترین فیلم های دنباله‌ دار تاریخ سینما

معرفی بهترین فیلم های دنباله‌ دار تاریخ سینما

۱۹ تیر ۱۳۹۵

۲۴
از جمله عواملی که انتخاب این لیست را مشکل می‌ساخت، بعضی قسمت دوم‌ها بودند که خود اثری مستقل به حساب می‌آمدند و نمی‌شد آنها را ادامه یا قسمت دوم به حساب آورد به عنوان مثال شاهکار بی‌نظیر «سکوت بره‌ها» که از لحاظ تکنیکی، بسیاری آن را قسمت دوم به حساب نمی‌آورند.