یک تابستان دل‌انگیز را در این مکانها داشته باشید

یک تابستان دل‌انگیز را در این مکانها داشته باشید

۲۱ تیر ۱۳۹۵

۳۳
کیست که نداند یا منکر شود که «سفر» ممد حیات و مفرح ذات است؟! «سفر آدمی» را پخته می‌کند؛ خوشی‌هایش، برای انسان عصر سرعت و ماشین موجب تجدید حیات می‌شود و سختی‌هایش، عیار صبر آدمی را عیان می‌سازد.