بیش از 200 میلیون کاربر در سرویس گوگل فوتوز

بیش از 200 میلیون کاربر در سرویس گوگل فوتوز

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵

۶۳
کنفرانس توسعه دهندگان گوگل همواره با ارائه‌ی آمار و ارقامی در مورد تعداد کاربران سرویس‌های این کمپانی نیز همراه است. Google I/O 2016 نیز از این قاعده مستثنی نیست و براساس اطلاعات ارائه شده توسط ساندار پیچای، سرویس گوگل فوتوز بیش از 200 میلیون کاربر دارد. با ما همراه باشید.