«گریگوری پِک» یکی از بازیگران فعال سیاسی و اجتماعی در سینمای کلاسیک

«گریگوری پِک» یکی از بازیگران فعال سیاسی و اجتماعی در سینمای کلاسیک

۲۳ تیر ۱۳۹۵

۱۲
این‌روزها، بسیاری از بازیگران و ورزشکاران در برنامه‌های بشردوستانه و ضد نژادپرستی شرکت می‌کنند و فعال سیاسی شناخته می‌شوند. اما این حرکت‌ها، تنها منحصر به زمان حال نیست. در گذشته هنرمندان بسیاری بوده‌اند که با شرکت در اعتراضات به باورهای ناعادلانه و تظاهرات احقاق حقوق صنوف مورد ظلم، توجه دنیا را به تضییع حقوق آدم‌های دور از قدرت جلب کرده‌اند و یا حتی مورد توهین از سوی اطرافیان خود قرار گرفته‌اند.
«گریگوری پِک» یکی از برترین بازیگران فعال سیاسی و اجتماعی در سینمای کلاسیک

«گریگوری پِک» یکی از برترین بازیگران فعال سیاسی و اجتماعی در سینمای کلاسیک

۲۴ خرداد ۱۳۹۵

۳۴
در گذشته هنرمندان بسیاری بوده‌اند که با شرکت در اعتراضات به باورهای ناعادلانه و تظاهرات احقاق حقوق صنوف مورد ظلم، توجه دنیا را به تضییع حقوق آدم‌های دور از قدرت جلب کرده‌اند. از جمله‌ی برترین بازیگران فعال سیاسی و اجتماعی در سینمای کلاسیک، «گریگوری پِک» بود.